558/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 189 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. listopadu 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. září 2004 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
558

ZÁKON
ze dne 24. září 2004,
kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, zákon č. 353/2003 Sb.,o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o finančním arbitrovi


Čl. I


        Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 1) a 1a) zní:

"a)  
mezi osobami, které provádějí převody peněžních prostředků (dále jen "převádějící instituce"), a jejich klienty při provádění
        1.  
převodů peněžních prostředků podle zvláštního právního předpisu,1)
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o finančním arbitrovi
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o spotřebních daních
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU