556/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 189 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. listopadu 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. září 2004 Nabývá účinnosti: 9. listopadu 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
556

ZÁKON
ze dne 24. září 2004,
kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách
a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Změna zákona č. 424/1991 Sb.

        Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 296/1995 Sb., zákona č. 322/1996 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 98/2001 Sb., zákona č. 104/2001 Sb., zákona č. 170/2001 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I - Změna zákona č. 424/1991 Sb.
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU