524/2004 Sb.Vyhláška o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání

Částka: 180 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. října 2004 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 4. října 2004 Nabývá účinnosti: 13. října 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 176/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 21. srpna 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
524

VYHLÁŠKA
ze dne 4. října 2004
o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání


        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, (dále jen "zákon"):

§ 1
Akreditace zařízení

        (1)  Akreditací zařízení se rozumí pověření zařízení Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k provádění rekvalifikace pro vymezenou pracovní činnost podle vzdělávacího programu a k vydávání osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

        (2)  Podmínkou pro získání akreditace je

       a) podání žádosti o akreditaci se správnými a úplnými údaji podle odstavce 3 právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, které mají v předmětu podnikání nebo v předmětu činnosti poskytování vzdělávacích služeb,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Akreditace zařízení
§ 2 - Účinnost
Zavřít
MENU