516/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 178 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 1. října 2004 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. září 2004 Nabývá účinnosti: 1. října 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
516

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. září 2004,
kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb.,
kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje k provedení zákoníku práce:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění nařízení vlády č. 461/2000 Sb. a nařízení vlády č. 342/2004 Sb., se mění takto:

        1.  § 1 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zrušuje.

        2.  § 2 se včetně nadpisu zrušuje.

        3.  V § 3 písm. f) se slova "na mzdové vyrovnání3) nebo na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání.3)" nahrazují slovy "na mzdové vyrovnání, na podporu v nezaměstnanosti a na podporu při rekvalifikaci3).".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU