516/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 178 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 1. října 2004 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. září 2004 Nabývá účinnosti: 1. října 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU