515/2004 Sb.Nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek

Částka: 178 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 1. října 2004 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. září 2004 Nabývá účinnosti: 1. října 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
515

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. září 2004
o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace
nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek        Vláda nařizuje podle § 111 odst. 12 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, (dále jen "zákon"):

§ 1

        (1)  Výše hmotné podpory zaměstnavateli na vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek činí:

       a) 200 000 Kč na jedno nové pracovní místo zřízené v územní oblasti1) s mírou nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyšší, než je průměrná míra nezaměstnanosti v České republice, a dalších 50 000  Kč, zaměstná-li na tomto pracovním místě po dobu delší než 1 rok osobu se zdravotním postižením2), nebo
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
Zavřít
MENU