514/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech

Částka: 178 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 1. října 2004 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 15. září 2004 Nabývá účinnosti: 1. října 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 332/2014 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2015
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
514

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. září 2004,
kterým se mění nařízení vlády č. 289/2002 Sb.,
kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů
do Informačního systému o platech        Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. i) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 217/2000 Sb.:
Čl. I

        Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech, zní:


"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 289/2002 Sb.

Datová struktura údajů o zaměstnanci podle § 2 odst. 1
Příloha PDF (162 kB)


1) Identifikátorem se rozumí popis sledovaných datových prvků a specifikace technických podmínek předávaných dat, definovaný standardem informačních systémů veřejné správy, uveřejněným ve Věstníku Ministerstva informatiky, vydaným podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU