499/2004 Sb.Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Částka: 173 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. září 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. června 2004 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU