492/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění nařízení vlády č. 468/2000 Sb.

Částka: 170 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 21. září 2004 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 1. září 2004 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 130/2008 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
492

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. září 2004,
kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných,
ve znění nařízení vlády č. 468/2000 Sb.        Vláda nařizuje podle § 73a odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 356/1999 Sb.:

Čl. I

        V nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění nařízení vlády č. 468/2000 Sb., příloha zní:

"Příloha k nařízení vlády č. 140/2000 Sb.

Seznam oborů živností volných
Příloha PDF (1063 kB) "


Čl. II
Přechodná ustanovení

        Živnostenská oprávnění, která trvala ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení, zůstávají v platnosti. Nedokončená řízení ve věci vydání průkazů živnostenského oprávnění se dokončí podle dosavadní právní úpravy.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU