491/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností

Částka: 170 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 21. září 2004 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 1. září 2004 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 278/2008 Sb. Pozbývá platnosti: 14. srpna 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
491

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. září 2004,
kterým se mění nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností


        Vláda nařizuje podle § 73a odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 356/1999 Sb.:

Čl. I

        V nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, přílohy č. 1 až 4 znějí:


"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 469/2000 Sb.

OBSAHOVÉ NÁPLNĚ ŘEMESLNÝCH ŽIVNOSTÍ
Příloha PDF (1334 kB)


Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 469/2000 Sb.

OBSAHOVÉ NÁPLNĚ VÁZANÝCH ŽIVNOSTÍ
Příloha PDF (1414 kB)


Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 469/2000 Sb.

OBSAHOVÉ NÁPLNĚ KONCESOVANÝCH ŽIVNOSTÍ
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU