482/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 166 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. září 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. července 2004 Nabývá účinnosti: 7. září 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU