442/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost užití energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh

Částka: 146 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. července 2004 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 8. července 2004 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 337/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
442

VYHLÁŠKA
ze dne 8. července 2004,
kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky
a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost užití energie
pro elektrické spotřebiče uváděné na trh        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 3 a § 8 odst. 9 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

        Touto vyhláškou se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů, které podle § 8 odst. 1 zákona podléhají štítkování, energetickými štítky (dále jen "štítky"), zpracování technické dokumentace a minimální účinnost užití energie pro spotřebiče uváděné na trh.


§ 2

        Tato vyhláška se vztahuje na tyto energetické spotřebiče, které jsou podrobněji vymezeny v přílohách č. 1 až 10:

       a) automatické pračky,
       b) bubnové sušičky prádla,
       c) pračky kombinované se sušičkou,
       d) elektrické chladničky, mrazničky a jejich kombinace,
       e) myčky nádobí,
       f) elektrické trouby,
       g) elektrické ohřívače vody,
       h) zdroje světla,
       i)  předřadníky k zářivkám,
       j)  klimatizační jednotky.

§ 3

Zpracování technické dokumentace

        (1)  Součástí technické dokumentace, která se zpracovává ke každému typu energetického spotřebiče, je informační list. Informační list doplňuje a rozšiřuje údaje uvedené na štítku.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2  
§ 3 - Zpracování technické dokumentace
§ 4 - Štítkování
§ 5 - Účinnost užití energie
§ 6 - Zrušovací ustanovení
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 1 - AUTOMATICKÉ PRAČKY
Příloha č. 2 - BUBNOVÉ SUŠIČKY PRÁDLA
Příloha č. 3 - PRAČKY KOMBINOVANÉ SE SUŠIČKOU
Příloha č. 4 - ELEKTRICKÉ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY A JEJICH KOMBINACE
Příloha č. 5 - MYČKY NÁDOBÍ
Příloha č. 6 - ELEKTRICKÉ TROUBY
Příloha č. 7 - ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY
Příloha č. 8 - ZDROJE SVĚTLA
Příloha č. 9 - PŘEDŘADNÍKY K ZÁŘIVKÁM
Příloha č. 10 - KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY
Zavřít
MENU