397/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 287/2001 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví

Částka: 130 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 7. července 2004 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 9. června 2004 Nabývá účinnosti: 7. července 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 167/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 1. června 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
397

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. června 2004,
kterým se mění nařízení vlády č. 287/2001 Sb.,
o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví        Vláda nařizuje k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 479/2003 Sb.:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 287/2001 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví, se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 se slova "uvedením Jaderné elektrárny Temelín do provozu" nahrazují slovy "snížením objemu těžby hnědého uhlí a lignitu dodaného pro energetickou společnost ČEZ, a. s.".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU