387/2004 Sb.Zákon o změnách hranic krajů a o změně zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 127 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. června 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. června 2004 Nabývá účinnosti: 1. července 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
387

ZÁKON
ze dne 10. června 2004
o změnách hranic krajů a o změně zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů
některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům
(zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 314/2002 Sb.,
o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,
a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změny hranic krajů


§ 1


        Vymezení území kraje Vysočina a Jihomoravského kraje se mění takto:

        území obcí Borač, Borovník, Černvír, Dolní Loučky, Doubravník, Drahonín, Horní Loučky, Kaly, Katov, Křižínkov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lubné, Nedvědice, Níhov, Olší, Pernštejnské Jestřabí, Rojetín, Řikonín, Senorady, Skryje, Tišnovská Nová Ves, Újezd u Tišnova, Vratislávka a Žďárec přecházejí z území kraje Vysočina do území Jihomoravského kraje.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změny hranic krajů
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Přechodná ustanovení
§ 4  
§ 5  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o rozpočtovém určení daní
§ 6  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
§ 7  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze
§ 8  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 9  
Zavřít
MENU