370/2004 Sb.Nařízení vlády o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení

Částka: 121 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 21. června 2004 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. dubna 2004 Nabývá účinnosti: 21. června 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 126/2024 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
370

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. dubna 2004
o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných
Státním fondem rozvoje bydlení        Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 3 odst. 1 písm. f) tohoto zákona:

§ 1

        Toto nařízení upravuje rozsah a podmínky použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen "Fond") k úhradě úvěru, poskytnutého obci ke krytí nákladů spojených s opravami, modernizací nebo výstavbou bytů ve vlastnictví obce anebo výstavbou infrastruktury, jehož splacení je zajištěno ručením prostředky Fondu.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Rozsah ručení
§ 3 - Podmínky ručení
§ 4 - Postup při zajištění úvěru ručením
§ 5  
§ 6 - Postup při použití finančních prostředků Fondu
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Účinnost
Zavřít
MENU