313/2004 Sb.Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2004 a o změně zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb.

Částka: 104 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. května 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. dubna 2004 Nabývá účinnosti: 27. května 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
313

ZÁKON
ze dne 29. dubna 2004
o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu
České republiky na rok 2004 a o změně zákona č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb.        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

STÁTNÍ DLUHOPISOVÝ PROGRAM
NA ÚHRADU ČÁSTI
ROZPOČTOVANÉHO SCHODKU
STÁTNÍHO ROZPOČTU
ČESKÉ REPUBLIKY NA ROK 2004


§ 1

        (1)  Účelem státního dluhopisového programu je úhrada části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2004.

        (2)  Maximální rozsah tohoto státního dluhopisového programu je 103 641 120 000 Kč.

        (3)  Veškeré závazky vyplývající z tohoto státního dluhopisového programu budou splaceny nejpozději uplynutím 35 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - STÁTNÍ DLUHOPISOVÝ PROGRAM NA ÚHRADU ČÁSTI ROZPOČTOVANÉHO SCHODKU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY NA ROK 2004
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o spotřebních daních
§ 2  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 3  
Zavřít
MENU