300/2004 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 10. března 2004 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

Částka: 097 Druh předpisu: Nález
Rozeslána dne: 14. května 2004 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 10. března 2004 Nabývá účinnosti: 14. května 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 183/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

300

NÁLEZ
Ústavního soudu
Jménem České republiky

      Ústavní soud rozhodl v plénu  o návrhu Krajského soudu v Ústí nad  Labem, pobočka  Liberec, na  zrušení části  ustanovení §  106 odst. 2 zákona  č. 50/1976  Sb., o  územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb., takto:  

      Slova "od 200 000 Kč" v §  106 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování  a stavebním řádu  (stavební zákon), ve  znění zákona č. 83/1998 Sb., se  zrušují dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.  

Odůvodnění

      Ústavní soud  obdržel dne 27.  5. 2003 návrh  Krajského soudu v Ústí  nad Labem,  pobočka Liberec   návrh podle  čl. 95  odst. 2 Ústavy  České  republiky  (dále  je  "Ústava")  na  zrušení  části ustanovení  §  106  odst. 2  zákona  č.  50/1976  Sb.,  o územním plánování a  stavebním řádu (stavební  zákon), ve znění  zákona č. 83/1998 Sb.,  (dále jen "stavební  zákon"), a to  slov "od 200 000 Kč",  pro rozpor  s čl.  1 Ústavy,   čl. 1  a 11  odst. 1  Listiny základních práv a svobod (dále  jen "Listina") a čl. 1 Dodatkového protokolu  k Úmluvě  o ochraně  lidských práv  a základních svobod (dále jen "Dodatkový protokol").  

. . .

Zavřít
MENU