249/2004 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podrobností a bližších podmínek k provádění opatření společných organizací trhu s hovězím a telecím, vepřovým, drůbežím, skopovým a kozím masem, a vejci a k poskytování zvláštních subvencí při vývozu pro hovězí a telecí maso a pro některé druhy vykostěného hovězího masa

Částka: 081 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. dubna 2004 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. dubna 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
249

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. dubna 2004
o stanovení některých podrobností a bližších podmínek k provádění opatření společných
organizací trhu s hovězím a telecím, vepřovým, drůbežím, skopovým a kozím masem,
a vejci a k poskytování zvláštních subvencí při vývozu pro hovězí a telecí maso a pro
některé druhy vykostěného hovězího masa        Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a k provedení § 2a zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., a k provedení zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

       Toto nařízení stanoví některé podrobnosti a podmínky k provádění opatření společných organizací trhu s hovězím a telecím, vepřovým, drůbežím, skopovým a kozím masem, a vejci a k poskytování zvláštních subvencí při vývozu pro hovězí a telecí maso a pro některé druhy vykostěného hovězího masa, jejichž úpravu bezprostředně závazné právní předpisy Evropských společenství1) (dále jen "předpisy Evropských společenství") členským státům Evropské unie přikazují nebo umožňují provést.


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto nařízení se rozumí

       a) jatkami zařízení fyzické nebo právnické osoby pro porážku, v němž je v kalendářním roce v týdenním průměru poraženo více než
    1.
20 kusů jatečného skotu,
    2.
50 kusů prasat,
    3.
10 000 kusů jatečných kuřat,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Některá ustanovení o poskytování podpory soukromého skladování
§ 4  
§ 5 - Podání nabídky do výběrového řízení na intervenční nákup
§ 6 - Intervenční skladování
§ 7 - Intervenční prodej
§ 8 - Tržní a cenová hlášení u hovězího masa
§ 9 - Tržní a cenová hlášení u vepřového masa
§ 10 - Tržní a cenová hlášení u drůbeže a drůbežího masa a vajec
§ 11 - Tržní a cenová hlášení u skopového a kozího masa
§ 12 - Poskytování zvláštních subvencí při vývozu
§ 13 - Účinnost
Zavřít
MENU