225/2004 Sb.Nařízení vlády o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky

Částka: 074 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. dubna 2004 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. dubna 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
225

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. dubna 2004
o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření
společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky        Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb., a podle § 11c odst. 7 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy

        Toto nařízení upravuje některé podrobnosti provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, jež jsou uvedeny v bezprostředně závazných předpisech Evropských společenství1) (dále jen "vybraná tržní opatření") jejichž úpravu bezprostředně závazné předpisy Evropských společenství (dále jen "předpisy Evropských společenství") členským státům Evropské unie přikazují nebo umožňují provést.


§ 2
Kontrola jakosti mléčných výrobků

        Kontrolu plnění podmínek vybraných tržních opatření provádí v souladu se zvláštními právními předpisy2) Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond"). Kontroluje-li se jakost mléčných výrobků podle analytických metod stanovených předpisy Evropských společenství1) na základě vzorků odebraných v souladu s předpisy Evropských společenství,1) vyžádá si Fond odborný posudek od schválené laboratoře.3)


§ 3
Žádost o schválení fyzické nebo právnické osoby
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Kontrola jakosti mléčných výrobků
§ 3 - Žádost o schválení fyzické nebo právnické osoby
§ 4 - Sledování cen mléčných výrobků
§ 5 - Intervenční nákupy másla a intervenční nákupy sušeného odstředěného mléka
§ 6 - Sledování cen másla pro intervenční nákupy Fondem
§ 7 - Příspěvek na prodej másla za sníženou cenu
§ 8 - Účinnost
Příloha č. 1 - Seznam mléčných výrobků, u nichž reprezentativní výrobci oznamují Fondu stanovené údaje (§ 4 odst. 1 a 2)
Příloha č. 2 - Požadavky na chladírenské zařízení pro skladování intervenčně nakoupeného másla
Zavřít
MENU