216/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 072 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. dubna 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. dubna 2004 Nabývá účinnosti: 28. dubna 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
216

ZÁKON
ze dne 8. dubna 2004,
kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o krajích (krajské zřízení)

Čl. I

        Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 404/2002 Sb. a zákona č. 229/2003 Sb., se mění takto:

        1.  V § 5 odst. 1 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o krajích (krajské zřízení)
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o obcích (obecní zřízení)
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU