194/2004 Sb.Vyhláška o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

Částka: 064 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. dubna 2004 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 13. dubna 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 211/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU