192/2004 Sb.Vyhláška o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu

Částka: 064 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. dubna 2004 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 13. dubna 2004 Nabývá účinnosti: 23. dubna 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 5/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 7. ledna 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
192

VYHLÁŠKA
ze dne 13. dubna 2004
o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu


        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 8 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

        (1)  Tato vyhláška stanoví podmínky pro schválení řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu1) zvířat pro osoby, které pořádají veřejné vystoupení nebo svod zvířat, a pro schválení řádu ochrany zvířat při chovu pro chovatelská sdružení a organizace nebo podnikatele, kteří se zabývají chovem zvířat, a podmínky předkládání informací a dokladů pracovníkům orgánů ochrany zvířat provádějícím dozor.

        (2)  Tato vyhláška se nevztahuje na pokusná zvířata a na chov a drezúru volně žijících zvířat prováděné podle zvláštního právního předpisu.


§ 2
Žádost o schválení řádu ochrany zvířat
při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat
a žádost o schválení řádu ochrany zvířat při chovu

        (1)  Vzor žádosti o schválení řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

        (2)  Vzor žádosti o schválení řádu ochrany zvířat při chovu je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.


§ 3

        Nedílnou součástí žádosti o schválení řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat nebo žádosti o schválení řádu ochrany zvířat při chovu jsou tyto přílohy:

       a) řád, jehož schválení je navrhováno, ve dvou shodných písemných vyhotoveních,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Žádost o schválení řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat a žádost o schválení řádu ochrany zvířat při chovu
§ 3  
§ 4 - Náležitosti řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat
§ 5 - Náležitosti řádu ochrany zvířat při chovu
§ 6  
§ 7 - Poskytování potřebných dokladů a informací provozovatelem útulku nebo záchranné stanice pro zvířata
§ 8 - Účinnost
Příloha č. 1 - NÁVRH NA ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ O SCHVÁLENÍ ŘÁDU OCHRANY ZVÍŘAT PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ NEBO SVODU ZVÍŘAT podle § 8 odst. 3,6 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
Příloha č. 2 - NÁVRH NA ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ O SCHVÁLENÍ ŘÁDU OCHRANY ZVÍŘAT PŘI CHOVU podle § 8 odst. 7 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
Zavřít
MENU