178/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem

Částka: 060 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 21. dubna 2004 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 10. března 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
178

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 10. března 2004,
kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací
v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 7 zákona:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, se mění takto:

        1.  V § 1 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 1a) znějí:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU