153/2004 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2004 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 243c odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 052 Druh předpisu: Nález
Rozeslána dne: 7. dubna 2004 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 11. února 2004 Nabývá účinnosti: 7. dubna 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
153


NÁLEZ
Ústavního soudu

Jménem České republiky


      Ústavní soud rozhodl dne 11.února 2004 v plénu o návrhu nezletilých J. a P.B., zastoupených matkou M.B., na zrušení ustanovení § 243c odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,

takto:

      Ustanovení § 243c odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

Odůvodnění

       Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 2.9.2002 (sp. zn. IV. ÚS 582/02) se stěžovatelé-nezletilí J. B. a P. B., zastoupeni matkou M. B., právně zastoupeni JUDr. A. J., domáhají, aby Ústavní soud zrušil usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 6. 2002, č.j. 33 Odo 360/2002-127, rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 22.1.2002. č.j. 28 Co 11/2002-111 a rozsudek Okresního soudu v Příbrami ze dne 17.10.2001, č.j. 11 C 165/97-81.
       Spolu s ústavní stížností podali stěžovatelé návrh na zrušení ustanovení § 243c odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění (dále jen "o.s.ř.").
       Čtvrtý senát Ústavního soudu po konstatování, že uplatněním napadeného ustanovení nastala jedna ze skutečností, které jsou předmětem ústavní stížnosti, tj. že jsou splněny podmínky stanovené v ustanovení § 74 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, řízení o ústavní stížnosti přerušil a návrh na zrušení ustanovení § 243c odst. 2 o.s.ř. postoupil plénu Ústavního soudu.
. . .

Zavřít
MENU