136/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

Částka: 044 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 1. dubna 2004 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 19. března 2004 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU