127/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy

Částka: 041 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 24. března 2004 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. února 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 122/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 20. dubna 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU