117/2004 Sb.Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení číslovacího plánu čísel identifikujících vydavatele mezinárodních telekomunikačních karet

Částka: 038 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 19. března 2004 Autor předpisu: Český telekomunikační úřad
Přijato: 8. března 2004 Nabývá účinnosti: 23. února 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
117

SDĚLENÍ
Českého telekomunikačního úřadu

ze dne 8. března 2004
o vyhlášení číslovacího plánu
čísel identifikujících vydavatele mezinárodních telekomunikačních karet
        Český telekomunikační úřad sděluje, že podle § 68 odst. 4 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, vyhlásil číslovací plán čísel identifikujících vydavatele mezinárodních telekomunikačních karet. V tomto plánu, který je závazný pro všechny vydavatele mezinárodních telekomunikačních karet v České republice, jsou stanovena pravidla pro přidělování čísel identifikujících jednotlivé vydavatele těchto karet. Důvodem vydání Číslovacího plánu IIN je potřeba zajištění závaznosti přidělovaných čísel identifikujících vydavatele (IIN) a procedur přidělování podle doporučení ITU-T E.118 (02/2001) - Mezinárodní telekomunikační karty v ČR a dále zamezení případného nelicencovaného vydávání mezinárodních telekomunikačních karet.
. . .

Zavřít
MENU