105/2004 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2004 ve věci návrhu na zrušení ustanovení bodu 18 přílohy č. 3 nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 033 Druh předpisu: Nález
Rozeslána dne: 11. března 2004 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 11. února 2004 Nabývá účinnosti: 26. března 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
105

NÁLEZ
Ústavního soudu
Jménem České republiky

Ústavní soud rozhodl dne 11. února 2004 v plénu o návrhu Veřejného ochránce práv, JUDr. Otakara Motejla, na zrušení ustanovení bodu 18 přílohy č. 3 nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů,

takto:

Návrh se zamítá.


Odůvodnění


                                          I.
       Dne 26. 6. 2003 byl Ústavnímu soudu doručen návrh Veřejného ochránce práv (dále též "navrhovatel"), jímž se domáhá zrušení ustanovení bodu 18 přílohy č. 3 nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění nařízení vlády č. 89/1999 Sb., nařízení vlády č. 152/1999 Sb., nařízení vlády č. 17/2001 Sb., nařízení vlády č. 275/2001 Sb., nařízení vlády č. 403/2001 Sb. a nařízení vlády č. 549/2002 Sb. (dále též nařízení vlády č. 246/1998 Sb.) pro jeho rozpor s ustanovením § 3 zák. č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů (dále též "zák. č. 148/1998 Sb."), a pro rozpor s ustanoveními čl. 1 a čl. 78 Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a ustanoveními čl. 4 odst. 2 a čl. 17 odst. 1 a 5 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). Navrhovatel uvádí, že se na něj obrátil P. U. s podnětem směřujícím proti Ministerstvu zahraničních věcí, které utajovalo svou koncepci lidských práv z roku 2000, a proti některým ustanovením přílohy č. 3 nařízení vlády č. 246/1998 Sb., o která Ministerstvo zahraničních věcí utajení koncepce lidských práv opíralo. Veřejný ochránce práv podle ustanovení § 18 odst. 2 zák. č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zaujal po skončení šetření uvedeného podnětu závěrečné stanovisko, v němž mimo jiné dospěl k závěru, že ustanovení bodu 18 přílohy č. 3 nařízení vlády č. 246/1998 Sb. (dále též "napadené ustanovení") je v rozporu s některými ustanoveními zákona č. 148/1998 Sb., některými ustanoveními Listiny a Ústavy. Na základě tohoto stanoviska podává projednávaný návrh.
. . .

Zavřít
MENU