87/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky, ve znění nařízení vlády č. 455/2001 Sb.

Částka: 027 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 25. února 2004 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. ledna 2004 Nabývá účinnosti: 25. února 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 273/2008 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2009
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
87

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. ledna 2004,
kterým se mění nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky,
ve znění nařízení vlády č. 455/2001 Sb.        Vláda nařizuje k provedení § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb.:

Čl. I

        V § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky, ve znění nařízení vlády č. 455/2001 Sb., se čárka na konci písmene b) nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.


Čl. II
Účinnost

        Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Mgr. Gross v. r.

MENU