76/2004 Sb.Ústavní zákon o změnách státních hranic s Rakouskou republikou

Částka: 025 Druh předpisu: Ústavní zákon
Rozeslána dne: 25. února 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. ledna 2004 Nabývá účinnosti: 25. února 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
76

ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 22. ledna 2004
o změnách státních hranic s Rakouskou republikou


        Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky:


Čl. 1

        Parlament České republiky souhlasí se změnami státních hranic České republiky s Rakouskou republikou podle Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic, podepsané v Praze dne 26. října 2001.


Čl. 2

        Změny státních hranic České republiky podle Smlouvy uvedené v čl. 1 nabývají platnosti dnem, kdy vstoupí v platnost tato Smlouva.


Čl. 3

        Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

MENU