69/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na napínací soupravy na předpjatý beton

Částka: 023 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. února 2004 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 3. února 2004 Nabývá účinnosti: 1. března 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 155/2010 Sb. Pozbývá platnosti: 1. srpna 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
69

VYHLÁŠKA
ze dne 3. února 2004,
kterou se stanoví požadavky na napínací soupravy na předpjatý beton


        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 2 a § 9 odst. 1 zákona:

§ 1

        Tato vyhláška stanoví požadavky na napínací soupravy na předpjatý beton (dále jen "napínací soupravy"), postup při schvalování jejich typu a postup pro jejich ověření.


§ 2

        Pro účely této vyhlášky se za napínací soupravy považují:

       a) předpjaté betonové konstrukce a
       b) zemní kotvy.

§ 3

        Terminologie, požadavky na napínací soupravy, jakož i schvalování jejich typu a jejich ověřování jsou stanoveny v příloze.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
Příloha - Napínací soupravy na předpjatý beton
Zavřít
MENU