26/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 336/2001 Sb.

Částka: 008 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 23. ledna 2004 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 17. prosince 2003 Nabývá účinnosti: 23. ledna 2004
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 30. dubna 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
26

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. prosince 2003,
kterým se mění nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 336/2001 Sb.        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., k provedení § 11 odst. 1 a 2, § 11a, 12 a 13 zákona a k provedení zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 130/2003 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb.:

Čl. I

        V příloze č. XVI nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 336/2001 Sb., se na konci části III - Klasifikace doplňuje tento text:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU