193/2004 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 455/1991 Sb. vyhlášeném pod č. 374/2004 Sb.

Částka: 193 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 19. listopadu 2004 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 19. listopadu 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), vyhlášeném pod č. 374/2004 Sb.

V § 6 odst. 1 písm. d) mají místo slov místně příslušný úřad správně být slova místně příslušný finanční úřad.

MENU