154/2004 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 257/2004 Sb.

Částka: 154 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 10. srpna 2004 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 10. srpna 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskových chyb
v zákoně č. 257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o
podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech        V části první čl. I bodě 45 v § 44b odst. 1 mají místo slov "na dálku," správně být slova "na dálku,24a)" a místo slov "Evropských společenství" správně být slova "Evropských společenství24b)".


MENU