115/2004 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Paraguayské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů

Částka: 051 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 29. října 2004 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 1. prosince 2003 Nabývá účinnosti: 9. července 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
115

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. prosince 2003 byla v Asunciónu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Paraguayské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 dne 9. července 2004.

        České znění Dohody se vyhlašuje současně.DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Paraguayské republiky o zrušení vízové povinnosti
pro držitele cestovních pasů


        Vláda České republiky a vláda Paraguayské republiky, dále nazývané jen "smluvní strany",

        VE SNAZE upevnit přátelské vztahy a usnadnit cestování občanům svých států,

        SE DOHODLY takto:


Článek 1

. . .

Zavřít
MENU