114/2004 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Protokolu č. 13 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod týkajícím se zrušení trestu smrti za všech okolností

Částka: 051 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 29. října 2004 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 3. května 2002 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
114

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. května 2002 byl ve Vilniusu otevřen k podpisu Protokol č. 13 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod týkající se zrušení trestu smrti za všech okolností.


        Jménem České republiky byl Protokol podepsán ve Vilniusu dne 3. května 2002.


        S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Protokol ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Protokolu, dne 2. července 2004.


        Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 7 odst. 1 dne 1. července 2003. Pro Českou republiku vstoupí v platnost podle odstavce 2 téhož článku dne 1. listopadu 2004.

. . .

Zavřít
MENU