109/2004 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě na ochranu nových odrůd rostlin z 2. prosince 1961 ve znění revidovaném v Ženevě 10. listopadu 1972, 23. října 1978 a 19. března 1991

Částka: 050 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 18. října 2004 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 4. října 2002 Nabývá účinnosti: 24. listopadu 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
109

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 2. prosince 1961 byla v Paříži přijata Mezinárodní úmluva na ochranu nových odrůd rostlin, revidovaná v Ženevě dne 10. listopadu 1972, 23. října 1978 a 19. března 1991.

        S přístupem České republiky k Úmluvě vyslovil souhlas Parlament České republiky.

        Listina o přístupu České republiky k Úmluvě, podepsaná prezidentem republiky dne 4. října 2002, byla uložena u generálního tajemníka UPOV, depozitáře Úmluvy, dne 24. října 2002.

        Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 37 odst. 1 dne 24. dubna 1998. Pro Českou republiku vstoupila v platnost v souladu s ustanovením článku 37 odst. 2 dne 24. listopadu 2002.

        Anglické znění a český překlad Úmluvy se vyhlašují současně.

PŘEKLAD


MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA


NA OCHRANU NOVÝCH ODRŮD ROSTLIN
z 2. prosince 1961 ve
znění revidovaném v Ženevě 10. listopadu 1972,
23. října 1978 a 19. března 1991


Seznam článků

Hlava I: Základní pojmy

Článek 1: Základní pojmy


Hlava II: Základní povinnosti smluvních stran


Článek 2: Základní povinnosti smluvních stran

Článek 3: Chráněné rody a druhy

Článek 4: Postavení státních příslušníků smluvních stran

Hlava III: Podmínky udělení šlechtitelských práv

Článek 5: Podmínky ochrany

Článek 6: Novost

Článek 7: Odlišnost

Článek 8: Uniformita

Článek 9: Stálost

Hlava IV: Žádost o udělení šlechtitelských práv

Článek 10: Vyplnění žádosti
. . .

Zavřít
MENU