93/2004 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o přechodném pobytu příslušníků ozbrojených sil České republiky a ozbrojených sil Spolkové republiky Německo na území druhého státu

Částka: 043 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 11. srpna 2004 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 31. července 2003 Nabývá účinnosti: 4. června 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
93

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. července 2003 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o přechodném pobytu příslušníků ozbrojených sil České republiky a ozbrojených sil Spolkové republiky Německo na území druhého státu.

        S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 19 odstavce 2 dne 4. června 2004.

        České znění Dohody se vyhlašuje současně.DOHODA

mezi

vládou České republiky

a

vládou Spolkové republiky Německo

o

přechodném pobytu příslušníků

ozbrojených sil České republiky

a ozbrojených sil Spolkové republiky Německo

na území druhého státu


Vláda České republiky

a

vláda Spolkové republiky Německo

        se zřetelem k Dohodě mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil ze dne 19. června 1951 (dále jen "NATO-SOFA") a k Dohodě mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil ze dne 19. června 1995,

        ve snaze upravit předpoklady a podmínky přechodného pobytu příslušníků českých ozbrojených sil ve Spolkové republice Německo a příslušníků německých ozbrojených sil v České republice, jehož účelem je zejména provádění společných cvičení, mírových misí, humanitárních akcí a pátracích a záchranných operací v kompetenci příslušných orgánů přijímajícího státu,

. . .

Zavřít
MENU