69/2004 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky ke Smlouvě o uznání mezinárodní právní subjektivity Mezinárodního bramborářského centra (CIP)

Částka: 027 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 7. června 2004 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 16. října 2003 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
69

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. listopadu 1999 byla v Limě přijata Smlouva o uznání mezinárodní právní subjektivity Mezinárodního bramborářského centra (CIP).

        Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky.

        Listina o přístupu České republiky ke Smlouvě, podepsaná prezidentem republiky dne 16. října 2003, byla uložena u vlády Peruánské republiky, depozitáře Smlouvy, dne 6. listopadu 2003.

        Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 4 odst. 1 dne 26. listopadu 1999. Pro Českou republiku vstoupila v platnost v souladu s ustanovením odstavce 2 téhož článku dne 1. prosince 2003.

        Anglické znění a český překlad Smlouvy se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

Smlouva o uznání mezinárodní právní subjektivity Mezinárodního
bramborářského centra (CIP)


        Berouce v úvahu, že:        Nejvyšším výnosem přijatým roku 1967 peruánská vláda ustavila Mezinárodní bramborářské centrum (nadále jen jako CIP nebo Centrum). CIPu byl tehdy udělen status Mezinárodní instituce v rámci Peru;        od roku 1972 je CIP integrální součástí Poradní skupiny pro mezinárodní zemědělský výzkum (nadále jen jako CGIAR), konsorcia národních vlád, multilaterálních agentur pro technickou pomoc, soukromých nadací a jiných institucí, které podporují různá mezinárodní výzkumná střediska, jejichž cílem je zlepšovat a zvyšovat zemědělskou produkci v rozvojovém světě; a        zatímco peruánská vláda udělila CIPu status mezinárodní instituce v rámci Peru, globální poslání Centra vyžaduje, aby CIP bylo formálně uznáno jako instituce s mezinárodním právním statusem těmi státy, s nimiž spolupracuje;
. . .

Zavřít
MENU