495/2003 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)

Částka: 160 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 31. prosince 2003 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 18. prosince 2003 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
495

SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu

ze dne 18. prosince 2003
o vydání Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)


        Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, vydává s účinností od 1. ledna 2004 Mezinárodní statistickou klasifikaci nemocí a přidružených zdravotních problémů (dále jen "klasifikace MKN-10").

        Klasifikace MKN-10 je shodná s Mezinárodní statistickou klasifikací nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN), která byla zavedena opatřením ČSÚ ze dne 5. května 1993 (uveřejněno v částce 39/1993 Sb.).

        Platné znění klasifikace MKN-10 je k dispozici v knižní podobě a v elektronické podobě v Ústavu zdravotnických informací a statistiky, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 (P.O.BOX 60).

. . .

Zavřít
MENU