467/2003 Sb.Vyhláška o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků

Částka: 156 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2003 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 12. prosince 2003 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 110/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 15. února 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
467

VYHLÁŠKA
ze dne 12. prosince 2003
o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků


        Ministerstvo financí stanoví podle § 139 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, (dále jen "zákon") k provedení § 131 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

        Vyhláškou se stanoví vzor a rozměry tabákové nálepky a způsob jejího používání včetně inventarizace a evidence. Vyhláškou se dále stanoví způsob nakládání s poškozenými tabákovými nálepkami.


§ 2
Vzor, rozměry a umístění tabákové nálepky

        (1)  Tabáková nálepka má rozměr 20 x 44 mm. Na lícové straně je celoplošný ofsetový ceninový podtisk tvořený dvěma rastry, které jsou symetrické k oběma osám tabákové nálepky. Rastr v barvě šedomodré přechází do rastru zeleného ve střední části tabákové nálepky a dále opět do šedomodrého. Tímto rastrem jsou potištěny horizontální okraje tabákové nálepky a její střední část. Mezi středovou a okrajovou částí tohoto rastru je po celé délce tabákové nálepky vytištěna ceninová giloš v barvě hnědorůžové. Souběžně s oběma delšími stranami nálepky jsou ofsetem vytištěny texty "Česká republika" v barvě šedomodré. Horní část textu je vždy čitelná zleva doprava. Ústřední motiv tabákové nálepky je tvořen stylizovanými stočenými tabákovými lístky, které jsou ve střední části "převázány" třemi elipsami, mezi nimiž jsou dvakrát umístěny opakující se nápisy "Česká republika" s mikrotextem měnícím svou výšku. Celý tento motiv je vytištěn liniovým hlubotiskem v barvě šedé. Rovnoběžně s kratšími stranami je na obou stranách tabákové nálepky vytištěna černou barvou cena pro konečného spotřebitele (dále jen "cena"), množství tabákových výrobků v jednotkovém balení určeném pro přímou spotřebu (dále jen "balení") a písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně. Cena je uvedena v korunách s přesností na dvě desetinná čísla takto:

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vzor, rozměry a umístění tabákové nálepky
§ 3 - Vzor oprávnění zaměstnance celního úřadu ke vstupu do objektů výrobce, dovozce nebo osoby pověřené ke stanovení ceny
§ 4 - Vzor oprávnění zaměstnance celního ředitelství pověřeného dozorem nad zničením vrácených tabákových nálepek
§ 5 - Vzor tiskopisu pro objednávku tabákových nálepek
§ 6 - Distribuce tabákových nálepek
§ 7 - Vzor tiskopisu pro evidenci tabákových nálepek
§ 8 - Inventarizace tabákových nálepek
§ 9 - Vracení a zničení tabákových nálepek
§ 10 - Zrušovací ustanovení
§ 11 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vzor oprávnění zaměstnance celního úřadu ke vstupu do objektů odběratele
Příloha č. 2 - Vzor oprávnění zaměstnance celního ředitelství pověřeného dozorem nad zničením vrácených tabákových nálepek
Příloha č. 3 - Vzor tiskopisu pro objednávku tabákových nálepek
Příloha č. 4 - Vzor tiskopisu pro evidenci tabákových nálepek
Příloha č. 5 - Vzor tiskopisu pro vylepení poškozených tabákových nálepek č. ...../..1)
Zavřít
MENU