464/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 155 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. prosince 2003 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 10. prosince 2003 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
464

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 10. prosince 2003,
kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů
a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí
a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 7 a § 14 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona č. 217/2000 Sb.:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění nařízení vlády č. 308/1995 Sb., nařízení vlády č. 356/1997 Sb., nařízení vlády č. 318/1998 Sb., nařízení vlády č. 132/1999 Sb., nařízení vlády č. 312/1999 Sb., nařízení vlády č. 163/2000 Sb., nařízení vlády č. 430/2000 Sb., nařízení vlády č. 437/2001 Sb. a nařízení vlády č. 560/2002 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU