444/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce, ve znění nařízení vlády č. 40/2002 Sb.

Částka: 148 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 19. prosince 2003 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 19. listopadu 2003 Nabývá účinnosti: 19. prosince 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 40/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
444

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. listopadu 2003,
kterým se mění nařízení vlády č. 114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví,
co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce, ve znění nařízení vlády č. 40/2002 Sb.        Vláda nařizuje k provedení § 195 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 167/1998 Sb.:

Čl. I

        V příloze č. 2 k nařízení vlády č. 114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce, se pod slovo "salmonelózy" vkládají slova "SARS (Severe acute respiratory syndrome - těžký akutní respirační syndrom)".


Čl. II

        Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU