444/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce, ve znění nařízení vlády č. 40/2002 Sb.

Částka: 148 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 19. prosince 2003 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 19. listopadu 2003 Nabývá účinnosti: 19. prosince 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 40/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU