427/2003 Sb.Zákon, kterým se pro rok 2004 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, poslanců Evropského parlamentu, soudců a státních zástupců, výše dalšího platu těchto osob za první pololetí roku 2004, a kterým se mění některé související zákony

Částka: 139 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. prosince 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. listopadu 2003 Nabývá účinnosti: 12. prosince 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
427

ZÁKON
ze dne 6. listopadu 2003,
kterým se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých
náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů,
soudců a státních zástupců, výše dalších platů těchto osob za první a druhé pololetí
let 2004, 2005 a 2006, a kterým se mění některé související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

VÝŠE PLATOVÉ ZÁKLADNY PRO LÉTA 2004,
2005 A 2006 A VÝŠE DALŠÍCH PLATŮ
ZA PRVNÍ A DRUHÉ POLOLETÍ
LET 2004, 2005 A 2006


§ 1

        Pro určení platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce

       a) poslance a senátora Parlamentu,
       b) člena vlády,
       c) prezidenta republiky,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VÝŠE PLATOVÉ ZÁKLADNY PRO LÉTA 2004, 2005 A 2006 A VÝŠE DALŠÍCH PLATŮ ZA PRVNÍ A DRUHÉ POLOLETÍ LET 2004, 2005 A 2006
§ 1  
§ 2  
§ 3  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
§ 4  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
§ 5  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 6  
Zavřít
MENU