405/2003 Sb.Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci

Částka: 132 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. listopadu 2003 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 19. listopadu 2003 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
405

VYHLÁŠKA
ze dne 19. listopadu 2003,
kterou se zrušuje vyhláška č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení
pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci        Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 9 a 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb. a zákona č. 272/1996 Sb.:

§ 1

        (1)  Zrušuje se vyhláška č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci.

        (2)  Nároky, které vznikly pracovníkům v hornictví dlouhodobě nezpůsobilým k dosavadní práci podle vyhlášky uvedené v odstavci 1 přede dnem účinnosti této vyhlášky, se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
Zavřít
MENU