354/2003 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních

Částka: 118 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. října 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. září 2003 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU