340/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

Částka: 112 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. října 2003 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 24. září 2003 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 250/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2017
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
340

VYHLÁŠKA
ze dne 24. září 2003,
kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb.,
kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích        Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 79 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

        Vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 se částka "500 Kč" nahrazuje částkou "1 000 Kč".

        2.  V § 1 odst. 2 se částka "500 Kč" nahrazuje částkou "1 500 Kč" a částka "800 Kč" se nahrazuje částkou "2 500 Kč".

        3.  V § 1 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Bylo-li k podání znaleckého posudku přibráno více znalců, může paušální částka nákladů řízení po zvýšení podle tohoto odstavce činit nejvíce 6 000 Kč.".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU