300/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 18/2002 Sb., o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě

Částka: 103 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. září 2003 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 26. srpna 2003 Nabývá účinnosti: 1. října 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 51/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. března 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
300

VYHLÁŠKA
ze dne 26. srpna 2003,
kterou se mění vyhláška č. 18/2002 Sb., o podmínkách připojení a dopravy
elektřiny v elektrizační soustavě        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 23 odst. 1 písm. a) se zřetelem k § 23 odst. 2 písm. i) a § 28 odst. 2 písm. i) zákona:

Čl. I

        Vyhláška č. 18/2002 Sb., o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě, se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 se slova "a provozovatele distribuční soustavy" zrušují.
        2.  V § 2 odst. 3 se slova "nebo provozovatele distribuční soustavy" zrušují.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU