290/2003 Sb.Vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích

Částka: 098 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. září 2003 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 26. srpna 2003 Nabývá účinnosti: 5. září 2003
Platnost předpisu: Ano (od 1. července 2021 zrušen předpisem 159/2021 Sb.) Pozbývá platnosti: 1. července 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
290

VYHLÁŠKA
ze dne 26. srpna 2003
o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích


        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 66a odst. 5 a § 66c odst. 5 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška v souladu s právem Evropských společenství1) upravuje

       a) náležitosti žádosti o schválení veterinárního přípravku, o schválení změny, o prodloužení platnosti a o pozastavení platnosti rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku, jakož i náležitosti žádosti o zrušení schválení veterinárního přípravku,
       b) náležitosti žádosti o povolení k výrobě veterinárního přípravku a jeho uvádění do oběhu a žádosti o jeho změnu nebo odejmutí,
       c) požadavky na jakost veterinárních přípravků a hlášení jejich nežádoucích účinků,
       d) podrobnosti o správné výrobní a správné prodejní praxi veterinárních přípravků,
       e) organizaci, obsah a podmínky odborného kurzu pro práci s veterinárními přípravky, jakož i organizaci a obsah závěrečné zkoušky,
       f) oznámení o novém veterinárním technickém prostředku a podmínky prodeje veterinárních technických prostředků,
       g) hlášení nežádoucích příhod při používání veterinárních technických prostředků,
       h) náležitosti projektu klinického hodnocení veterinárního technického prostředku, jakož i podmínky a způsob jeho provádění, náležitosti závěrečné zprávy a požadavky na dokumentaci o provedeném klinickém hodnocení.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Žádost o schválení veterinárního přípravku a jeho uvádění do oběhu, o změnu povolení k výrobě nebo jeho odejmutí
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Žádost o schválení změny a o prodloužení platnosti rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku
§ 6 - Žádost o pozastavení platnosti rozhodnutí nebo o zrušení schválení veterinárního přípravku
§ 7 - Žádost o povolení k výrobě veterinárního přípravku a jeho uvádění do oběhu a žádost o jeho změnu nebo odejmutí
§ 8 - Požadavky na jakost veterinárních přípravků
§ 9 - Nežádoucí účinky veterinárního přípravku
§ 10 - Správná výrobní praxe
§ 11 - Správná prodejní praxe
§ 12 - Odborné kurzy pro práci s veterinárními přípravky
§ 13 - Oznámení o novém veterinárním technickém prostředku
§ 14 - Omezení prodeje veterinárních technických prostředků
§ 15 - Nežádoucí příhody
§ 16 - Projekt klinického hodnocení
§ 17 - Dokumentace klinického hodnocení
§ 18 - Závěrečná zpráva
§ 19 - Účinnost
Zavřít
MENU