288/2003 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání

Částka: 097 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. září 2003 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 25. srpna 2003 Nabývá účinnosti: 4. září 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 180/2015 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 2015
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU