268/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 090 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. srpna 2003 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 5. srpna 2003 Nabývá účinnosti: 22. srpna 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
268

VYHLÁŠKA
ze dne 5. srpna 2003,
kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy,
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 374 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 45 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 134 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní:

Čl. I

        Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb., vyhlášky č. 194/1993 Sb., vyhlášky č. 246/1995 Sb., vyhlášky č. 278/1996 Sb., vyhlášky č. 234/1997 Sb., vyhlášky č. 482/2000 Sb. a vyhlášky č. 104/2002 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU